Volg Ons

Bemesting van uw land: Heeft u al eens aan digestaat gedacht?

Wij begeleiden u graag bij de selectie en de toepassing van onze verschillende Vlaco gecertificeerde digestaatproducten, waarbij we rekening houden met uw bemestingsbehoeften. Wij kunnen alle producten emissiearm op of in de bodem aanbrengen.


BODEMVERBETEREND MIDDEL
Digestaat is het eindproduct van de anaerobe vergisting van selectief ingezamelde natuurlijke producten, eventueel verrijkt met dierlijke mest.
Vergisting is het gecontroleerd afbraakproces van organisch-biologisch materiaal door micro-organismen waardoor biogas en digestaat worden gevormd.

Afhankelijk van de inputstromen en de nabehandelingstechnieken zijn er meerdere producten verkrijgbaar. Het mestdecreet maakt onderscheid tussen:

 • digestaat afkomstig uit vergistingsproces met dierlijke mest: deze digestaatproducten worden beschouwd als “dierlijke meststoffen”.
 • digestaat afkomstig uit vergistingsproces zonder dierlijke mest: deze digestaatproducten worden beschouwd als “andere meststoffen”.

Digestaat uit andere meststoffen kan u combineren met dierlijke meststoffen. Hierbij houdt u uiteraard rekening met de N-normen en de P2O5-normen.


VLACO KWALITEITSCERTIFICAAT
We bieden u enkel Vlaco gecertificeerde digestaatproducten aan. Onze producent zorgt voor een voortdurende kwaliteitsopvolging en een correcte bemonstering van ingaande stromen, proces en eindproduct. De digestaatproducten zijn gecontroleerd op fysische en chemische parameters, op homogeniteit en stabiliteit en op microbiologische parameters. Een erkend staalnemer van Vlaco bemonstert de digestaatproducten meermaals per jaar, en onafhankelijke erkende labo’s analyseren vervolgens de stalen. Deze continue opvolging garandeert de kwaliteit van de digestaatproducten met Vlaco-keuringsattest.


DIGESTAATPRODUCTEN
Door mechanische scheiding van ruwe digestaat ontstaat een dikke fractie en een dunne fractie digestaat: de dikke fractie kan worden ingedroogd met restwarmte van de warmtekrachtkoppeling tot gedroogd digestaat. De dunne fractie na scheiding is rechtstreeks bruikbaar als vloeibare meststof, of kan verder behandeld worden in een biologische zuivering tot effluent. Via infiltratie kan ook loosbaar water en een nutriëntenconcentraat worden bekomen.

Alle eindproducten van de vergisting en nabehandeling worden apart opgevolgd in de Vlaco-kwaliteitscontrole.


DIGESTAAT OF EFFLUENT TOEDIENEN?
Dien een digestaatproduct bij voorkeur enkele weken voor het groeiseizoen toe. Zo worden de nutriënten maximaal benut en voorkomt u verliezen.

Digestaat:

 • De nutriënten in de dunne fractie digestaat zijn beter beschikbaar voor het gewas in vergelijking met dierlijke mest.
 • Naast de NPK is de dunne fractie digestaat (andere meststof) ook een natuurlijke bron van zwavel en magnesium.


Effluent:

 • Effluent is een goede K-meststof met een lage N-inhoud die onder bepaalde voorwaarden, ook buiten de normale uitrijperiode gedoseerd mag worden.
 • Een goede kalium-huishouding draagt bij aan de hitte-resistentie van uw bodem en gewassen!

 

Bekijk ook hier de video van Vlaco vzw waarin we in het kader van het het #NUTRIMAN netwerk vertellen waarom we deze duurzame bemestingsstrategie toepassen op al onze oogsten: https://youtu.be/jNkonQ-IilE.

Ons aanbod

 • Transport en opslag van digestaat en mest

  Transport en opslag van digestaat en mest

 • Uitrijden van digestaat en mest

  Uitrijden van digestaat en mest

 • Grondbewerking en zaaien

  Grondbewerking en zaaien

 • Grasbouw en oogst

  Grasbouw en oogst

 • Maïsbouw en oogst

  Maïsbouw en oogst

 • Fouragehandel

  Fouragehandel

 • 1